LA 77/2003 vp

Lakialoite: Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Meriläinen, Rosa /vihr

Muita allekirjoittajia

1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.09.2003 Päättynyt PTK 54/2003
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta