Valtiopaivaasia LA 78/2002

LA 78/2002 vp

Lakialoite: Kielilaki ja laki väestötietolain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Kielilaki

Päätös

Hylätty

2. Laki väestötietolain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Kielilaki

2. Laki väestötietolain 4 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

04.09.2002

Kansanedustaja

Vehkaoja, Marjatta /sd

Muita allekirjoittajia

3

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.09.2002 Päättynyt PTK 92/2002 7
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 9/2002 vp
Valmistunut

31.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-11. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 78/2002 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 154/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 193/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.2003 Päättynyt PTK 194/2002 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2003 Keskeytetty PTK 198/2002 3
11.02.2003 Päättynyt PTK 200/2002 2 2
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 92/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot