LA 78/2014 vp

Lakialoite: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta

Päätökset

1. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Tiilikainen, Kimmo /kesk

Muita allekirjoittajia

34

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.2014 Päättynyt PTK 111/2014
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

27

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 10/2014 vp
Valmistunut

02.12.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 66/2014 vp ja LA 78/2014 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 36/2012 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2014 Päättynyt PTK 124/2014
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2014 Päättynyt PTK 127/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

41

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 198/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot