LA 8/1996 vp

Lakialoite: Laiksi osakeyhtiölain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Tarkka, Jukka /nuors

Muita allekirjoittajia

1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.04.1996 Päättynyt PTK 41/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1104

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 89/1996 vp