Valtiopaivaasia LA 8/2005

LA 8/2005 vp

Lakialoite: Laki opintotukilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki opintotukilain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

16.02.2005

Kansanedustaja

Valpas, Unto /vas

Muita allekirjoittajia

18

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.2005 Päättynyt PTK 13/2005 15
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/2005 vp
Valmistunut

20.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 4. lakiehdotus hylätään, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 § muutettuna, että lakialoitteet LA 8/2005 vp ja LA 9/2005 vp hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 59/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.2005 Keskeytetty PTK 60/2005 2
27.05.2005 Päättynyt PTK 62/2005 1 1-15
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.2005 Keskeytetty PTK 63/2005 3
01.06.2005 Päättynyt PTK 64/2005 2 2, 3
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 11/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot