LA 80/1991 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi Suomen Hallitusmuodon 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi Suomen Hallitusmuodon 6 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Paloheimo /Vihr

Muita allekirjoittajia

32

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.11.1991 Päättynyt PTK 77/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2542

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 309/1993 vp