LA 80/2001 vp

Lakialoite: Laki perusopetuslain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki perusopetuslain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kiljunen, Kimmo /sd

Muita allekirjoittajia

5

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2001 Päättynyt PTK 112/2001
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta