LA 80/2006 vp

Lakialoite: Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Sirnö, Minna /vas

Muita allekirjoittajia

12

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2006 Päättynyt PTK 103/2006
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta