LA 80/2013 vp

Lakialoite: Laki vaalilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki vaalilain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Myllykoski, Jari /vas

Muita allekirjoittajia

7

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.03.2014 Päättynyt PTK 32/2014
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 9/2014 vp
Valmistunut

25.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 80/2013 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.2015 Päättynyt PTK 165/2014
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.2015 Päättynyt PTK 171/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 290/2014 vp