LA 81/1996 vp

Lakialoite: Laiksi moottoriajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Metsämäki, Lauri /sd

Muita allekirjoittajia

17

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.1997 Poistettu PTK 5/1997
13.02.1997 Päättynyt PTK 8/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 265/1998 vp