LA 82/2007 vp

Lakialoite: Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Vahasalo, Raija /kok

Muita allekirjoittajia

4

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.2007 Päättynyt PTK 63/2007
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/2009 vp
Valmistunut

01.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 82/2007 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 87/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.2009 Päättynyt PTK 88/2009
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2009 Päättynyt PTK 91/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 80/2009 vp