LA 82/2008 vp

Lakialoite: Laki kiinteistöverolain 12 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kiinteistöverolain 12 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kiinteistöverolain 12 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lauslahti, Sanna /kok

Muita allekirjoittajia

26

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2008 Päättynyt PTK 102/2008
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 20/2009 vp
Valmistunut

23.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 82/2008 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 99/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.11.2009 Keskeytetty PTK 100/2009
06.11.2009 Päättynyt PTK 102/2009 3,4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2009 Keskeytetty PTK 103/2009
11.11.2009 Päättynyt PTK 104/2009 1,2
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 119/2009 vp