LA 83/2003 vp

Lakialoite: Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Hemming, Hanna-Leena /kok

Muita allekirjoittajia

105

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.2003 Päättynyt PTK 64/2003
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2006 vp
Valmistunut

10.02.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4., 5. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 83/2003 vp, LA 69/2004 vp ja LA 73/2005 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 7/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.02.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2006 Päättynyt PTK 8/2006
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2006 Päättynyt PTK 12/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 271/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot