Valtiopaivaasia LA 85/2003

LA 85/2003 vp

Lakialoite: Laki lastensuojelulain 40 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lastensuojelulain 40 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki lastensuojelulain 40 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

08.09.2003

Kansanedustaja

Risikko, Paula /kok

Muita allekirjoittajia

37

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.2003 Päättynyt PTK 64/2003 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 59/2006 vp
Valmistunut

06.02.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 6. lakiehdotus, että lakialoitteet LA 85/2003 vp, LA 82/2003 vp ja LA 13/2005 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 82/2004 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2007 Keskeytetty PTK 154/2006 6
09.02.2007 Päättynyt PTK 156/2006 3 9-19
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2007 Keskeytetty PTK 158/2006 19
14.02.2007 Päättynyt PTK 159/2006 2 3-4
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 252/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot