Valtiopaivaasia LA 85/2005

LA 85/2005 vp

Lakialoite: Laki kuntajakolain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuntajakolain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kuntajakolain 4 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

08.09.2005

Kansanedustaja

Vielma, Ahti /kok

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2005 Päättynyt PTK 101/2005 25
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 31/2006 vp
Valmistunut

15.12.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 85/2005 vp ja LA 102/2006 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 26/2005 vp, TPA 94/2005 vp ja TPA 103/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.12.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.01.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.01.2007 Keskeytetty PTK 139/2006 6
12.01.2007 Päättynyt PTK 141/2006 1 1-2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.01.2007 Keskeytetty PTK 142/2006 6
17.01.2007 Päättynyt PTK 143/2006 1 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 155/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​