LA 85/2007 vp

Lakialoite: Laki työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kauppila, Matti /vas

Muita allekirjoittajia

12

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2007 Päättynyt PTK 62/2007
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 12/2010 vp
Valmistunut

30.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 85/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2010 Keskeytetty PTK 126/2010
08.12.2010 Päättynyt PTK 127/2010 6
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.2010 Päättynyt PTK 130/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

12

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 239/2010 vp