LA 86/1991 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kalliomäki /SDP

Muita allekirjoittajia

32

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.1991 Päättynyt PTK 80/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2595

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 119/1991 vp