Valtiopaivaasia LA 86/2001

LA 86/2001 vp

Lakialoite: Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

26.09.2001

Kansanedustaja

Oinonen, Lauri /kesk

Muita allekirjoittajia

2

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2001 Päättynyt PTK 109/2001 8
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 35/2002 vp
Valmistunut

04.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen HE 122/2002 vp mukaisena paitsi 49 §:n 2 momentti muutettuna ja 95 §:n 1 momentin 1 kohta hallituksen esityksen HE 255/2002 vp mukaisena, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoitteet LA 59/2001 vp, LA 86/2001 vp ja LA 152/2002 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 152/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään neljänteen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2002 Keskeytetty PTK 153/2002 1
05.12.2002 Päättynyt PTK 154/2002 2 2-4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2002 Päättynyt PTK 159/2002 3
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 122/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​