Valtiopaivaasia LA 87/2004

LA 87/2004 vp

Lakialoite: Laki tuloverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

23.06.2004

Kansanedustaja

Oinonen, Lauri /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.2004 Päättynyt PTK 99/2004 8
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 43/2005 vp
Valmistunut

08.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 86/2004 vp LA 87/2004 vp, LA 6/2005 vp, LA 21/2005 vp, LA 38/2005 vp ja LA 67/2005 vp sekä toimenpidealoitteet TPA 27/2004 vp, TPA 37/2004 vp ja TPA 12/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 133/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.12.2005 pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.2005 Päättynyt PTK 134/2005 2 36
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.2005 Päättynyt PTK 136/2005 5
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 212/2005 vp

​​​​