Valtiopaivaasia LA 89/2000

LA 89/2000 vp

Lakialoite: Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

20.06.2000

Kansanedustaja

Kanerva, Erkki /sd

Muita allekirjoittajia

18

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.2000 Päättynyt PTK 97/2000 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/2002 vp
Valmistunut

01.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että lakialoite LA 89/2000 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 249/2000 vp ja TPA 41/2001 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.2002 Päättynyt PTK 110/2002 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2002 Päättynyt PTK 112/2002 3
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 151/2002 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​