Valtiopaivaasia LA 92/2010

LA 92/2010 vp

Lakialoite: Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n, verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n ja arvonlisäverolain 169 a §:n 2 momentin muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n muuttamisesta

2. Laki verotusmenettelystä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

3. Laki arvonlisäverolain 169 a §:n 2 momentin muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

28.10.2010

Kansanedustaja

Heinäluoma, Eero /sd

Muita allekirjoittajia

27

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2010 Päättynyt PTK 112/2010 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta