LA 93/1998 vp

Lakialoite: Laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Ihamäki, Timo /kok

Muita allekirjoittajia

1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1998 Päättynyt PTK 126/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 82/1998 vp