LA 93/2008 vp

Lakialoite: Laki työttömyysturvalain 4 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain 4 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain 4 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /kd

Muita allekirjoittajia

6

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.2008 Päättynyt PTK 89/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 58/2010 vp
Valmistunut

09.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoitteet LA 29/2007 vp, LA 85/2008 vp, LA 93/2008 vp, LA 16/2009 vp, LA 131/2010 vp ja LA 132/2010 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 168/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.03.2011 Keskeytetty PTK 169/2010
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010 1-7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 6
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 321/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot