Valtiopaivaasia LA 93/2009

LA 93/2009 vp

Lakialoite: Laki julkisista hankinnoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

07.10.2009

Kansanedustaja

Pakkanen, Markku /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.2009 Päättynyt PTK 105/2009 10
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/2010 vp
Valmistunut

02.03.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 4. lakiehdotus, että lakialoite LA 93/2009 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.03.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 19/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 9.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2010 Päättynyt PTK 20/2010 10
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.03.2010 Päättynyt PTK 24/2010 10
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 190/2009 vp

​​​​