LA 94/1991 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi arkistolain 1 ja 17 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi arkistolain 1 ja 17 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Nikula /Vihr

Muita allekirjoittajia

9

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1991 Päättynyt PTK 90/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3046

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 187/1993 vp