LA 95/2006 vp

Lakialoite: Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki ajoneuvoverolain 11 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kallis, Bjarne /kd

Muita allekirjoittajia

4

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2006 Päättynyt PTK 103/2006
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

35

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta