LA 96/2014 vp

Lakialoite: Laki työsopimuslain 7 luvun 10 §:n ja 13 luvun 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työsopimuslain 7 luvun 10 §:n ja 13 luvun 4 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Arhinmäki, Paavo /vas

Muita allekirjoittajia

11

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2014 Päättynyt PTK 128/2014
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta