LA 97/2007 vp

Lakialoite: Laki asumistukilain 15 §:n ja toimeentulotukilain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki asumistukilain 15 §:n muuttamisesta

2. Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Virtanen, Erkki /vas

Muita allekirjoittajia

12

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2007 Päättynyt PTK 67/2007
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta