LA 97/2008 vp

Lakialoite: Laki vammaisetuuksista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki vammaisetuuksista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Haapoja, Susanna /kesk

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2008 Päättynyt PTK 109/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

20

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta