LA 98/2005 vp

Lakialoite: Laki kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki lastensuojelulain 5 a - 5 c §:n kumoamisesta

Päätös

Hylätty

4. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

5. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

6. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätös

Hylätty

7. Laki ammattikorkeakoululain 32 §:n 2 momentin ja 34 §:n kumoamisesta

Päätös

Hylätty

8. Laki teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

9. Laki museolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

10. Laki valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

2. (2. - 10. laki kuten HE)

3. Laki lastensuojelulain 5 a - 5 c §:n kumoamisesta

4. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

6. Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta

7. Laki ammattikorkeakoululain 32 §:n 2 momentin ja 34 §:n kumoamisesta

8. Laki teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n muuttamisesta

9. Laki museolain muuttamisesta

10. Laki valtionavustuslain 3 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Soininvaara, Osmo /vihr

Muita allekirjoittajia

15

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.2005 Päättynyt PTK 100/2005
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/2005 vp
Valmistunut

30.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2., 3. ja 5.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 91/2005 vp ja LA 98/2005 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2005 Keskeytetty PTK 132/2005
08.12.2005 Päättynyt PTK 133/2005 4-16
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2005 Keskeytetty PTK 136/2005
13.12.2005 Päättynyt PTK 137/2005 3
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 88/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot