LA 98/2007 vp

Lakialoite: Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n ja sairausvakuutuslain sekä toimeentulotukilain 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

2. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

3. Laki toimeentulotukilain 9 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Virtanen, Erkki /vas

Muita allekirjoittajia

12

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2007 Päättynyt PTK 67/2007
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta