LJL 2/1999 vp

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Suomen perustuslain voimaantulojärjestelyistä

Huomautus

PNL 1/1999 vp

Asian aikaisempi käsittely eduskunnassa

HE 75/1998 vp

Päätökset

1. Laki Suomen perustuslain voimaantulojärjestelyistä

Vahvistettu

11.06.1999

Voimaantulo

01.08.1999

Säädöskokoelma
732/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Lepäämään hyväksytyt lakiehdotukset

1. Laki Suomen perustuslain voimaantulojärjestelyistä

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.04.1999 Päättynyt PTK 6/1999
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/1999 vp
Valmistunut

25.05.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 27/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.6.1999 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1999 Keskeytetty PTK 28/1999
04.06.1999 Päättynyt PTK 31/1999 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi lepäämään jätettäväksi hyväksytyn lakiehdotuksen.

Asian käsittely on yhdistetty

LJL 1/1999 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 67 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

04.06.1999

Kirjelmä
EK 15/1999 vp