LTA 182/2014 vp

Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen Pirkanmaan teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Pirttilahti, Arto /kesk

Momentti

31.10.20

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.2015 Päättynyt PTK 161/2014
Päätös

Lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 362/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat