LTA 25/2001 vp

Lisätalousarvioaloite: Ammattilentäjiä kouluttavan erikoisoppilaitoksen osakkeiden merkintään ehdotetun määrärahan vähentäminen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Bremer, Klaus /r

Momentti

29.69.88

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2001 Päättynyt PTK 69/2001
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 78/2001 vp