LTA 38/2001 vp

Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen alemman tieverkon kunnossapitoon Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Nousiainen, Pekka /kesk

Momentti

31.24.21

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2001 Päättynyt PTK 69/2001
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 78/2001 vp

Asiasanat