LTA 65/2001 vp

Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen työllistämistukeen kunnille ja kuntayhtymille

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lämsä, Eero /kesk

Muita allekirjoittajia

2

Momentti

34.06.30

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2001 Päättynyt PTK 69/2001
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 78/2001 vp