LTA 8/2001 vp

Lisätalousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen kotimaisen raskaan ampumatarviketeollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseen

Päätökset

Päätös

Hylätty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Neittaanmäki, Petri /kesk

Momentti

27.10.16

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.2001 Päättynyt PTK 69/2001
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 78/2001 vp