M 1/2001 vp

Valtioneuvoston selvitys: Ulkoasiainhallinnon haasteet 2000-luvun alussa - selvitys ulkoasiainvaliokunnalle 12.6.2001 Suomen ulkoasiainhallinnon tehtävistä ja voimavaroista (UTP 10/2001 vp)

Aloite jätetty

Valiokuntakäsittely

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 27/2001 vp
Valmistunut

16.11.2001

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 8/2001 vp
Valmistunut

14.12.2001