M 1/2013 vp

Kansalaisaloite: Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (KAA 1/2013 vp)

Huomautus

Vireillepanija: Kati Pulli, Hyväksyttyjä kannatusilmoituksia: 69 381

Päätökset

1. Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

08.03.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.04.2013 Päättynyt PTK 45/2013
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 6/2013 vp
Valmistunut

11.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2013 Poistettu PTK 69/2013
13.06.2013 Päättynyt PTK 70/2013
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2013 Keskeytetty PTK 72/2013
19.06.2013 Päättynyt PTK 73/2013 65
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

26.06.2013

Kirjelmä
EK 19/2013 vp