M 1/2014 vp

Kansalaisaloite: Energiatodistuslain muuttaminen (KAA 1/2014 vp)

Huomautus

Vireillepanija: Kaija Liisa Savolainen. Hyväksyttyjä kannatusilmoituksia: 62 211

Päätökset

1. Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 9 § 2 momentin muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 9 § 2 momentin muuttamisesta

Aloite jätetty

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

23.04.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.2014 Päättynyt PTK 43/2014
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 5/2014 vp
Valmistunut

06.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään, että lakialoite hylätään ja että hyväksytään 2 lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2014 Päättynyt PTK 64/2014
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä sekä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä sekä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisesta.Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

23.06.2014

Kirjelmä
EK 18/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot