Valtiopaivaasia M 10/2013

M 10/2013 vp

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Huomautus

Vireillepanija: Senni Moilanen, Hyväksyttyjä kannatusilmoituksia: 166 851

Päätökset

1. Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.02.2015

Voimaantulo

01.03.2017

Säädöskokoelma
156/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 § 2 momentin muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki avioliittolain muuttamisesta

2. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 § 2 momentin muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

13.12.2013

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

13.12.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.2014 Päättynyt PTK 12/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2014 vp
Valmistunut

20.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2014 Keskeytetty PTK 120/2014 2
28.11.2014 Päättynyt PTK 121/2014 7 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteessa ehdotetun 1. lakiehdotuksen vastalauseen mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Kun eduskunta ei muuttamattomana hyväksynyt valiokunnan ehdotusta, asia lähetettiin suureen valiokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 2/2014 vp
Valmistunut

03.12.2014

Päätösehdotus

Käsiteltyään asian suuri valiokunta ilmoittaa, että se yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2014 Päättynyt PTK 124/2014 4
Päätös

Keskustelu päättyi. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2014 Keskeytetty PTK 127/2014 24
12.12.2014 Päättynyt PTK 129/2014 6 14-16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, kansalaisaloitteeseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta yhtyi suuren valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön liitettyyn vastalauseeseen sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

19.12.2014

Kirjelmä
EK 41/2014 vp