M 2/2004 vp

Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus valtioneuvoston oikeuskanslerin Paavo Nikulan virkatointen lainmukaisuuden tutkimisesta

Aloite jätetty

Ilmoitettu täysistunnossa

Pvm

21.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 144/2004 vp

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 9/2005 vp
Valmistunut

09.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta esitti, että valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula kysymyksessä olevassa asiassa ei ole menetellyt virkatoimissaan lainvastaisesti.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 6/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.02.2006 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2006 Keskeytetty PTK 8/2006
17.02.2006 Päättynyt PTK 10/2006 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta päätti olla nostamatta syytettä.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

01.03.2006

Kirjelmä
EK 1/2006 vp