Valtiopaivaasia M 2/2010

M 2/2010 vp

Valtioneuvoston periaatepäätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Aloite jätetty

Pvm

06.05.2010

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

07.05.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.05.2010 Keskeytetty PTK 50/2010 5
18.05.2010 Päättynyt PTK 52/2010 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto ja jolle hallintovaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunta voivat antaa lausunnon viimeistään 10.6.2010.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/2010 vp
Valmistunut

23.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan, että valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna jää sellaisenaan voimaan, että valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan ja että hyväksytään 4 lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 10/2010 vp
Valmistunut

15.06.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 15/2010 vp
Valmistunut

09.06.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 6/2010 vp
Valmistunut

09.06.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 8/2010 vp
Valmistunut

09.06.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 1/2010 vp
Valmistunut

10.06.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 11/2010 vp
Valmistunut

09.06.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 29.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.06.2010 Keskeytetty PTK 75/2010 2
30.06.2010 Keskeytetty PTK 76/2010 1
01.07.2010 Päättynyt PTK 77/2010 1 7, 9-15
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 77/2010 vp
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen, että valtioneuvoston periaatepäätös Teollisuuden Voima Oyj:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen, että valtioneuvoston periaatepäätös Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna jää sellaisenaan voimaan. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen, että valtioneuvoston periaatepäätös Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan.Eduskunta hyväksyi mietinnön lausumaehdotukset.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

01.07.2010

Kirjelmä
EK 22/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot