Valtiopaivaasia M 4/2001

M 4/2001 vp

Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Aloite jätetty

Pvm

17.01.2002

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

05.02.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2002 Keskeytetty PTK 8/2002 1
14.02.2002 Päättynyt PTK 10/2002 1
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan, työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/2002 vp
Valmistunut

16.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan, että hyväksytään neljä lausumaa ja että, jos valtioneuvoston periaatepäätös kumotaan, valiokunnan lausumaehdotukset katsotaan rauenneiksi.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 12/2002 vp
Valmistunut

26.04.2002

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 4/2002 vp
Valmistunut

03.04.2002

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 5/2002 vp
Valmistunut

24.04.2002

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/2002 vp
Valmistunut

22.03.2002

Tulevaisuusvaliokunnan lausunto
TuVL 1/2002 vp
Valmistunut

24.04.2002

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 4/2002 vp
Valmistunut

26.04.2002

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 7/2002 vp
Valmistunut

17.04.2002

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 61/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.5.2002 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.2002 Keskeytetty PTK 62/2002 1
22.05.2002 Keskeytetty PTK 63/2002 3
23.05.2002 Keskeytetty PTK 65/2002 1
24.05.2002 Päättynyt PTK 66/2002 1 1, 2
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

06.06.2002

Kirjelmä
EK 8/2002 vp

​​​​