M 5/2013 vp

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Aloite jätetty

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 1/2013 vp
Valmistunut

02.05.2013

Päätösehdotus

kts. mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.2013 Päättynyt PTK 56/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

28.05.2013

Kirjelmä
EK 5/2013 vp