M 6/1992 vp

Kirjelmä, joka sisältää muistutuksen valtioneuvoston jäsenen virkatoimen lainvastaisuudesta

Huomautus

Allekirjoittajat: Ed Alho, O. Ojala, Ukkola, Luukkainen

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Jaakonsaari /SDP

Muita allekirjoittajia

4

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1992 Päättynyt PTK 134/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3917

Huomautus

Lähetekeskustelu = kirjelmä luettiin, asiasta ei sallittu

keskustelua (ministerivastuulaki, 274/22 2 § 3 mom)

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 5/1993 vp
Valmistunut

10.06.1993

Päätösehdotus

Ks mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1993 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.1993 Keskeytynyt PTK 77/1993 1
23.06.1993 Keskeytynyt PTK 89/1993
24.06.1993 Päättynyt PTK 90/1993 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1752

Huomautus

Eduskunta kehotti ent. kauppa- ja teollisuusministeri

Kauko Juhantaloa antamaan kymmenen päivän kuluessa

eduskunnalle ministerivastuulain 6 §:n 2 mom:ssa säädetyn

selityksen PeVM 5:ssä käsitellyn muistutuksen johdosta

(Ed Laineen ehdotus).

24.6.1993 Eduskunta päättää, että entinen kauppa- ja

teollisuusministeri Kauko Juhantalo on PeVM:n n:o 5

mukaisesti pantava valtakunnanoikeudessa syytteeseen

lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

05.07.1993