Valtiopaivaasia M 6/2014

M 6/2014 vp

Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta

Aloite jätetty

Pvm

18.09.2014

Ilmoitettu saapuneeksi täysistunnossa

Pvm

19.09.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.10.2014 Päättynyt PTK 97/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 21/2014 vp
Valmistunut

27.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta ja sen toimintaan tarvittavien ydinlaitosten rakentamisesta, joka täydentää valtioneuvoston 6 päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:lle antamaa periaatepäätöstä, jää sellaisenaan voimaan ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 12/2014 vp
Valmistunut

23.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 21/2014 vp
Valmistunut

05.11.2014

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.2014 Keskeytetty PTK 123/2014 1
05.12.2014 Päättynyt PTK 125/2014 7 17
Päätös

Eduskunta päätti, että valtioneuvoston periaatepäätös jää sellaisenaan voimaan. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

11.12.2014

Kirjelmä
EK 43/2014 vp