Valtiopaivaasia M 7/2013

M 7/2013 vp

Eduskunnan tiedonsaanti Euroopan rahoitusvakausjärjestelyistä

Aloite jätetty

Pvm

08.05.2013

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Tarkastusvaliokunta

Mietintö

Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 2/2013 vp
Valmistunut

08.05.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella tarkastusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan kannanoton: Eduskunta edellyttää, että hallitus edelleen vahvistaa ja selkeyttää tavoitteen asettelua euroalueen tulevaisuudesta ja sen vaihtoehdoista ja niiden sisältämistä riskeistä sekä tavoitteen asettelua koskevan kokonaiskuvan antamista eduskunnalle. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat myös Euroopan keskuspankkijärjestelmän kautta syntyvät riskit ja vastuut.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 51/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.5.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2013 Päättynyt PTK 52/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

21.05.2013

Kirjelmä
EK 8/2013 vp

​​​​