M 8/1992 vp

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta (PNE 4/1992)

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

Annettu eduskunnalle

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

41

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 9/1993 vp
Valmistunut

18.06.1993

Päätösehdotus

Ks mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 86/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.06.1993 Päättynyt PTK 87/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2111

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

02.07.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PeVM, 2