Valtiopaivaasia MINS 1/2005

MINS 1/2005 vp

Ministeriön selvitys: Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon toimeenpanosta

Huomautus

Puolustusvaliokunnan selvityspyyntö

Ministeriön selvitys

Ministeriö

Puolustusministeriö

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 5/2005 vp
Valmistunut

18.03.2005

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä